Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Сайт: nubip.edu.ua
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua
Адрес: Україна, 03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони, 15.
Телефон, факс: (044) 527-82-33

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. На 20 факультетах його базового закладу університету (м. Київ), у Південному філіалі НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» і в 12 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 39 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження НУБіП України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі — 350 — професорів і докторів наук, понад 1380 — доцентів і кандидатів наук.